Vianočná zberateľská burza

HUMENSKÁ  ZBERATEĽSKÁ  SPOLOČNOSŤ občianske združenie 

p o z ý v a

na Vianočnú zberateľskú burzu – dňa 8. decembra 2018 (sobota) od 8:00 hod.

do reštaurácie ŠPORT v Humennom (oproti športovej hale)

Kontakt a objednávka stolov: p. Zelinka – tel. 0918 537 652;  mail: zelinkajaroslav@gmail.com

                                                             Cena stola je 1,50 €. Vstup je dobrovoľný.