Akcie

MÁJ 2021

29.05.2021 /GRANT/ (sobota) – Prešov a okolie (Autobusový zájazd)
Prešov – Fintice – Svinia – Jarovnice – Fričovce

JÚN 2021

04.06.2021 /GRANT/ (piatok) – Údolie smrti (Autobusový zájazd)
Humenné – Kapišová – Kružľová – Niž. Písaná
17.06.2021 (štvrtok) – Jasov (Vlakový + autobusový zájazd)
Návšteva jaskyne + kláštor
23.06.2021 (štvrtok) – Trebišov (Vlakový zájazd)
Návšteva kaštieľa

JÚL 2021

08.-10.07.2021 – Hronský Beňadik (Vlakový zájazd)
Návšteva kláštora + kostola + duchovné modlitby a krst „Božou krvou“ – piatok večer, ubytovanie a stravovanie zabezpečené

AUGUST 2021

05.08.2021 (štvrtok) – Návšteva Ružomberka + Vlkolinec
14.08.2021 /GRANT/ (sobota) – Návšteva mesta Bardejov a okolie
25.08.2021 (štvrtok) – Návšteva mesta Košice + Letecké múzeum
29.08.2021 (nedeľa) – Kamienka – posedenie pri part. vatre

SEPTEMBER 2021

09.09.2021 (štvrtok) – Návšteva hradov Zvolen + Fiľakovo
25.09.2021 (sobota) – Habura + Kalinov + Sanok (Po stopách II.
sv. vojny)

OKTÓBER 2021

07.10.2021 (štvrtok) – Návšteva hradov Trenčín + Čachtice
21.10.2021 (štvrtok) – Návšteva mesta Banská Bystrica + Kováčová
+ Sliač

NOVEMBER 2021

27.11.2021 /GRANT/ (sobota) – Historické pamiatky na Zemplíne

DECEMBER 2021

Bez obsadenia
U P O Z O R N E N I E:   
  • Humenská zberateľská spoločnosť okrem týchto akcií môže zaradiť aj iné akcie podľa rozhodnutia Predstavenstva HZS.
  • Prihlášky na zájazd a finančné zálohy za zájazd sa podávajú najneskôr 7 dni pred plánovaným dátumom akcie.
  • Pri každej zamýšľanej akcii je potrebné sa vopred informovať u organizátora akcie.

Informácie o jednotlivých akciách podáva:

Jaroslav Zelinka0918 537 652, zelinkajaroslav@gmail.com